• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2020-10-08

Konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Aktualizacja

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 36/1494/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09 września 2020 roku podjął decyzję o przyznaniu czterech nagród w drugiej edycji konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie osób wyróżniających się w pracy terapeutycznej zatrudnionych w placówkach reintegracji zawodowej i społecznej, placówkach pomocy społecznej, placówkach oświatowych i służby zdrowia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy stosują innowacyjne metody terapeutyczne, promują dobre praktyki w swojej pracy i tworzą wysokie standardy pracy terapeutycznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami przyczyniając się do podnoszenia jakości usług terapeutycznych oraz przyczyniają się do promocji zawodu terapeuty zajęciowego w województwie kujawsko-pomorskim.

Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 7 kandydatów, z których do nagrody wyłonionych zostało 4 terapeutów zajęciowych. Kandydatury zgodnie z Regulaminem konkursu przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 22/972/20 z dnia 10 czerwca 2020 roku, mogły być zgłaszane przez przedstawicieli organów prowadzących placówki reintegracji zawodowej i społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością, placówki pomocy społecznej, placówki oświatowei służby zdrowia oraz organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Terapeuta pomaga osobie z niepełnosprawnością poprawić jej kondycję psychofizyczną i społeczną zwiększając w ten sposób poziom jej samodzielności i umiejętność radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach. Szczególnie widoczna i nieoceniona jest pomoc terapeuty w dobie obecnej pandemicznej rzeczywistości Covid-19, pozwalająca na utrzymanie dotychczasowej sprawności, postępów u osoby z niepełnosprawnością, możliwych dzięki prowadzonej rehabilitacji.

Dotychczas wyróżniliśmy łącznie 11 terapeutów zajęciowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Uroczystość wręczenia nagród tegorocznym laureatom odbyła się dnia 8 października 2020 roku o godzinie 10.00 w Sali Stefana Łaszewskiego (parter) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Poniżej zamieszczamy wykaz laureatów nagrodzonych w konkursie „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” oraz galerię 8 zdjęć z opisanego wydarzenia:

pdfwykaz laureatów (PDF) (205 KB)

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Laureatki konkursu razem z Marszałkiem Wojewóztwa i Przewodniczącą Sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Laureatki konkursu razem z Marszałkiem Wojewóztwa i Przewodniczącą Sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Laureatki konkursu razem z Marszałkiem Województwa, Przewodniczącą Sejmiku, Dyrektor i Wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Laureatki konkursu razem z Marszałkiem Województwa, Przewodniczącą Sejmiku, Dyrektor i Wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Wywiad Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pana Piotra Całbeckiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Wywiad Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pana Piotra Całbeckiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Dyplom dla Najlepszego terapeuty zajęciowego województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Dyplom dla Najlepszego terapeuty zajęciowego województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Pani Inga Brzezińska - laureatka konkursu razem z Marszałkiem Województwa i Przewodniczącą Sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Pani Inga Brzezińska - laureatka konkursu razem z Marszałkiem Województwa i Przewodniczącą Sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Pani Magdalena Magalska - laureatka konkursu razem z Marszałkiem Województwa i Przewodniczącą Sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP, kliknięcie, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Pani Magdalena Magalska - laureatka konkursu razem z Marszałkiem Województwa i Przewodniczącą Sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP, kliknięcie, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Pani Magdalena Karwecka - laureatka konkursu razem z Marszałkiem Województwa i Przewodniczącą Sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Pani Magdalena Karwecka - laureatka konkursu razem z Marszałkiem Województwa i Przewodniczącą Sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Pani Larysa Kryska - laureatka konkursu razem z Marszałkiem Województwa i Przewodniczącą Sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie
Pani Larysa Kryska - laureatka konkursu razem z Marszałkiem Województwa i Przewodniczącą Sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP, kliknięcie w element spowoduje jego powiększenie

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 22/972/20 z dnia 10 czerwca 2020 roku podjął decyzję o zorganizowaniu drugiej edycji konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Celem konkursu jest uhonorowanie terapeutów zajęciowych z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy poprzez swoje zaangażowanie w pracy z podopiecznymi, stosowanie innowacyjnych metod pracy terapeutycznej oraz wysokich standardów etyczno-zawodowych w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami osiągają wyróżniające się efekty pracy.  Do konkursu mogą być zgłaszane osoby pracujące na stanowisku terapeuty zajęciowego, które w swojej pracy wykazały się wybitnymi i nowatorskimi osiągnięciami w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele:

  • organów prowadzących placówki reintegracji zawodowej i społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością, pomocy społecznej, oświatowe oraz służby zdrowia;
  • organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia można składać osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

z dopiskiem „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

w terminie do 30 czerwca 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania kandydatów oraz przyznawania nagród, znajdują się zamieszczonym poniżej regulaminie.

fileRegulamin konkursu (DOCX) (35,3 KB)
fileWniosek o przyznanie nagrody (DOCX) (78,1 KB)
fileRekomendacja (DOCX) (17,2 KB)
fileZgoda na przetwarzanie danych osobowych (DOCX) (22,5 KB)
fileInformacja o przetwarzaniu danych (DOCX) (29,3 KB)
fileKarta oceny formalnej (DOCX) (23,8 KB)
utworzono: 2020-06-16 11:28 przez: admin
wyedytowano: 2020-12-01 13:49 przez: admin
aktywne od dnia: 2020-06-16 11:26
ilość odsłon podstrony: 1578
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje